LEBEGÉS / BUDAPEST DESIGN HÉT

A lebegő városok objekt sorozat a Budapest Design Week 2019 egyik kiállítására készült, és egy korábbi, az emlékezés, vagyis rosszul emlékezés folyamatán alapuló sorozat része. Lényegi eleme az emlékezés folyamata és a többféle emlékezet elfogadása.

EMLÉK / ÉLMÉNY / TÖBBFÉLE EMLÉKEZET

Hosszú távú memóriánk szelektál, a hasznos információkat menti el, pontos részletek nélkül. Agyunk az emléket, a raktározás folyamata során élmény tényekre bontja, olyan szempontok szerint mint: tér, idő, hely, személy, élmény, majd ennek megfelelően különböző helyeken raktározza el őket. Az így elmentett emléktöredékekhez pedig, az összefüggések külön kerülnek megjegyzésre agyunkban.

Az emlékezés folyamata a minta újra előhívása, ami egy élménybe kapaszkodva történik. Maga az emlék pedig nem más, mint egy minta az agyban, ami egyben azt is jelenti, hogy az emlékek tárolása során megváltozik az agy felépítése.

Agyunk az emlékezés folyamán az emlékeket az elraktározott emlékkép töredékekből rakja össze. A töredékek előhívása során azonban folyamatba csúszhatnak hibák: részletek elveszhetnek, vagy felcserélődhetnek egymással. Ilyen esetben, elménk ezeket a hiányzó részeket kiretusálja, ezzel részlegesen megváltoztatva az emlékképet olyan elemekkel, amiket talán egy teljesen más emlékkép részeként tárolt el.

“Az emlék nem csak egyszerűen ott hever, mint néhány fotó egy fiók mélyén, amelyeket csak előkotrunk. A valóságban agyunk az emlékezetben lévő töredékekből és a bennünket a jelenben foglalkoztató dolgokból újra és újra összerakosgatja. Az emlékezés tehát aktív folyamat. Ha gondolatban ismét átélünk egy múltbeli eseményt, azzal a tárolt információt is módosítjuk – a jelen megváltoztatja a múltat.”
KLEIN, STEFAN: Az idő titkos lüktetése, Győr, Laurus Kiadó, 2008, 128. o.

NEM LÉTEZŐ / VÁROSOK / EMLÉKEK

A lebegő városok egyszerre létező és nem létező helyszínek összességét alkotják. Elemeikben és alap formavilágukban, a világ legkülönbözőbb helyein léteznek, összességükben azonban egy erősen retusált emlékképként élnek csupán, amelyhez a légies papír elemek úgy csatlakoznak mint az érzelmek az emlékképekhez.